Email:don-davison@djzg.orgJSDJ Heavy Industry Co, Ltd

JSDJ Heavy Industry Co, Ltd

Grattis till lyckad driftsättning av JSDJ'S Digital Exhibition Hall!


Som om 17 AprilTh2016 är JSDJ Digital Exhibition Hall officiellt öppen för våra gäster och vänner. Detta projekt började dess konstruktion i början av 2015 som en anknuten omfattande showroom till vår nystartade verkstäder och kontorsbyggnader. Hela hallen området tar 1.200 m2 mark plats med sex underavsnitt på displayen, med vår historia, tekniska innovationer, produktionsledning, övergripande lösningar för återvinning av värme och nya marknader. Den berättar en historia om hur och varför en liten panncentral byggdes 1971 med färre än 30 arbetstagare växte till branschledande WHRB det är idag.