Email:don-davison@djzg.orgJSDJ Heavy Industry Co, Ltd

JSDJ Heavy Industry Co, Ltd

Leverans slutförd - Avloppsvattenkälla för katalytisk process (Oljeraffineri

Slutanvändare: Inrikes Klient

Datum för kontrakt: 2017-05-21

Leveransdatum: 2017-08-20


Avloppsvattenåtervinningspanna - Tilluftsomrör: Kedeldammtvätt, pannförångare, pannvärmeväxlare, pannförstärkare, pannstålram, pannplattform, panntrappa, pannrör, SCR-modul, pannvattenstråle desuperheater, extrautrustning, instrument och ventiler, etc.

 

Nyckelparametrar:

  Inloppet gas temp: 500 Celsius

Utloppstemperatur: 170 Celsius

Ångtryck: 1,3 MPA

Ångtemperatur: 250 Celsius

Ångutgång: 28,65 T / H


Bilderna ovan är bara stålbalkar för stålkonstruktionen.

Att vara uppdaterad...