Email:don-davison@djzg.orgJSDJ Heavy Industry Co, Ltd

JSDJ Heavy Industry Co, Ltd

Leverans klar - spillvärme pannor för flytande avfall förbränningsugn & Gas förbränningsugn & Steam överhettare

Slutanvändare: Inhemska klient

Datum för kontrakt: 2017-01-06

Leveransdatum: 2017-05-10 till 2017-08-10

 

Spillvärme återhämtning panna Leveransomfattning:

1. Avfall värmepanna för flytande avfall förbränningsugn - panna ånga trumma,pannaförångaren,pannaöverhettare,pannavärmeväxlare,pannarörinstallationer,pannaanslutande rörledning,pannastålram,pannaplattform,pannatrappa, instrument & ventiler, extra objekt, etc.

2. Avfall värmepanna för Gas förbränningsugn - panna korrekt,pannaånga trumma,pannarörinstallationer, pannans rökrör, etc.

3.BoljekannaSteam överhettare

 

Viktiga parametrar:

Inlopp gastemp: 850 / 447 / 530 Celsius

Utlopp gastemp: 185 / 234 Celsius

Ångtryck: 3,2 / 0,33 / 3,2 MPA

Ånga temp: 320 / 146 / 320 Celsius

Ånga utmatning: 1.7 / 2,7 / 42,2 T / H