Email:don-davison@djzg.orgJSDJ Heavy Industry Co, Ltd

JSDJ Heavy Industry Co, Ltd

Erection completed - Avloppsvattenkälla för bariumsulfatproduktion

Slutanvändare: Inrikes Klient

Datum för kontrakt: 2015-06-11

Leveransdatum: 2017-04-10 till 2017-06-30

Uppförande Slutdatum: 2017-08-30


 

Leveransomfattning:

1.   Pannan är korrekt (ångtrumma, överhettare, förångare, ekonomi, avluftningsförångare, stålram, plattform och trappa etc.)

2.   Instrument och ventiler

3.   Hjälpämnen

 

Nyckelparametrar:

 

Inloppet gas temp: 500 Celsius

Utloppstemperatur: 180 Celsius

Ångtryck: 2,45 MPA

Ångtemperatur: 390 Celsius

Ångutgång: 9,9 T / H