Email:don-davison@djzg.orgJSDJ Heavy Industry Co, Ltd

JSDJ Heavy Industry Co, Ltd

Leverans slutförd - Avloppsvattenkokare för uppvärmningsugn


Slutanvändare: Inrikes Klient

Datum för kontrakt: 2017-04-10

Leveransdatum: 2017-07-30

Avfallsuppvärmningskälla - Leveransomfattning:

Kedjestålram, plattform och trappa, pannrörsgränssnitt, pannförångare, pannvärmeväxlare, pannkonsolidator, pannans förvärmare, rörledningar, pumphjulkylare, pannahölje, instrument och ventiler, fjärilventiler, extrautrustning, reservdelar etc.


Nyckelparametrar:

Inloppet gas temp: 750 Celsius

Utloppstemperatur: 145 Celsius

Ångtryck: 3,5 MPA

Ångtemperatur: 540 Celsius

Ångutgång: 5,8 T / H